Interim Intelligence

Blog Interim Intelligence

Op dit blog worden regelmatig nieuwe blogposts gepubliceerd over HR, arbeidsmarktontwikkelingen, organiseren, werk, arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en sociale media.

De ruim 400 blogberichten die vanaf 2008 tm september 2013 op het blog van Interim Intelligence zijn gepubliceerd zijn door overgang van de provider naar een nieuw platform helaas verdwenen. Op de site socialmediarecruitment.nl kun je deze nog wel vinden in het blogarchief.

Inspirerende boeken over communitymanagement, social business, verandermanagement en online communicatie

In de afgelopen 9 maanden heb ik nogal wat boeken gelezen. Je moet immers je kennis up to date houden of aanvullen. Boeken over specifieke onderwerpen zijn natuurlijk prima, vaak insprirerende kennisbronnen.

Ik deel met jullie een aantal titels die ik de afgelopen maanden heb gelezen en waar jullie wellicht iets aan hebben voor de eigen beroepspraktijk of onderneming.

Communitymanagement

Vanuit mijn rol als communitymanager van ZorgHR heb ik onder andere Buzzing Communities van Richard Millington en De toekomst van gezondheid van Adjiedj Bakas gelezen.

Buzzing Communities (Engelstalig), een boek over het opzetten en succesvol maken van communities, is natuurlijk verplichte kost voor iedereen die zich met communities bezighoudt. En dat kan zomaar ook een LinkedIn-groep, Talentpool of een Facebook-pagina zijn. Millington laat je precies zien wat je moet doen voordat je een community opzet. Daarna moeten leden geworven en geactiveerd worden. Steeds zijn data onontbeerlijk voor het bepalen van de juiste strategie. Hier kun je de helft van het boek downloaden om een indruk te krijgen.

De Toekomst van Gezondheid van Bakas gaat over megatrends in de gezondheidszorg en met betrekking tot gezondheid. Bakas is zoals altijd goed geïnformeerd en weet verschillende trends met elkaar te verbinden. En dat de zorg in Nederland drie keer duurder is dat in Singapore, waar de zorg kwalitatief hoogstand is, stemt tot nadenken. Uiteraard hebben diverse trends ook gevolgen voor de inrichting van zorginstellingen. Daarmee raakt het boek aan werk en organiseren en verandermanagement, waarover hieronder meer. Jammer vind ik de wat commerciële intermezzo's van 'gastauteurs'.

Werk en organiseren

Over hoe werk in de toekomst georganiseerd wordt en hoe organisaties ingericht worden of zich moeten aanpassen om aan veranderende omstandigheden het hoofd te kunnen bieden, lees ik graag.

Begin dit jaar las ik Social Business by Design (Engelstalig) van Dion Hinchcliffe en Peter Kim. De auteurs zijn er van overtuigd dat iedere organisatie moet transformeren naar een social business. Ze schetsen eerst de ontwikkelingen, waaronder natuurlijk de opkomst van sociale media, die tot deze onvermijdelijke uitkomst leiden. Daarna wordt uitgelegd hoe een organisatie de stap naar een social business kan maken en wordt uitvoerig stilgestaan bij het vormgeven van een social business strategie.

In De slimme organisatie van Menno Lanting, die eerder al de interessante boeken Connect! en Iedereen CEO schreef, staat de digitale kloof tussen medewerkers en organisaties centraal. Mensen maken volop gebruik van de mogelijkheden die digitale media bieden. Veel organisaties zijn nog niet succesvol in het benutten van het potentieel van sociale technologie. Lanting beschrijft manieren voor organisaties om de kracht van sociale netwerken en digitale technologie te benutten. Leuk zijn ook de kadertjes 'Morgen doen', waarin een concrete tip gegeven wordt die direct opgepakt kan worden. Een inspirerend boek.

Bas van de Haterd concentreert zich in de (R)Evolutie van werk , sociaal kapitaal in organisaties, nog iets meer op de gevolgen van die nieuwe technologie voor functies en werkzaamheden. Werk gaat anders georganiseerd worden. Organisaties moeten werk op een andere wijze organiseren. Van trends, zoals 3D printing, worden de mogelijke consequenties voor werk en de organisatie van werk aangegeven.

Verandermanagement

Als je al die boeken leest over hoe organisaties moeten veranderen en wat er allemaal op die organisaties afkomt of gaat komen, realiseer je je dat binnen organisaties verandering de enige constante is. Bij veel organisaties die ik bezoek is dit urgentiebesef er nog niet. Wellicht zijn er wel veranderinspanningen, maar worden deze weinig professioneel vormgegeven. Enige handvatten of methodieken voor verandering zou geen kwaad kunnen.

In Leading Change (Engelstalig) van John Kotter, 's werelds meest vooraanstaande expert op het gebied van verandermanagement, worden 8 stappen voor het succesvol doorvoeren van veranderingen, beschreven. Dat begint met het duidelijk maken van de urgentie van de verandering en het samenstellen van het juist veranderteam en eindigt met het verankeren van de verandering binnen de organisatie. Iedere stap wordt geïllustreerd met voorbeelden wat er mis kan gaan als de stap wordt overgeslagen of niet goed wordt uitgewerkt. Een must read voor veranderprofessionals.

Dat verandering ook heel goed bewerkstelligd kan worden middels verhalen bewijst het boek Storypower , verhalen die je organisatie veranderen, van Annet Scheringa. Over Storytelling wordt veelvuldig gesproken. Echter, niet in combinatie met organisatieverandering. Scheringa laat zien dat verhalen voor verschillende fasen binnen een veranderingsproces ingezet kunnen worden. Dat begint met te achterhalen wat er moet veranderen. Dat betekent luisteren naar medewerkers. En alleen luisteren! Scheringa maakt duidelijk dat feiten en cijfers niet zaligmakend zijn. Sterker nog, als emoties - de zogenaamde onderstroom -  geen plaats krijgen in een verandertraject zal een verandering niet slagen of zeer moeizaam tot stand komen. Zowel communicatie- als veranderprofessionals kunnen hun voordeel doen met dit boek.

Online communicatie

Tijdens workshops, trainingen en presentaties over sociale media krijg ik steevast de vraag: "Maar wat nu als mijn medewerkers of klanten iets negatiefs over me zeggen of schrijven?" Een terechte angst, want dat zal altijd een keer gebeuren. Maar dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. Sterker nog, een organisatie wordt juist geloofwaardiger op het moment dat er ook iets negatiefs over te vinden is. Het moet natuurlijk niet leiden tot een online hetze of reputatieschade.

Daar gaat het boek #Fail , omgaan met kritiek op internet, van Ronald van der Aart over. Hij beschrijft hoe nieuwe media consumenten en stakeholders de mogelijkheid geven om snel hun hart te luchten of kritiek te geven. En hoe zich dat tegen organisaties kan keren als er niet adequaat wordt opgetreden. Hij staat stil bij het soort klagers, geeft aan hoe door middel van een escalatiethermometer een vraag, klacht of opmerking 'gescoord' moet worden en waar die klachten geuit kunnen worden. Vervolgens geeft hij praktische tips over hoe om te gaan met kritiek en klachten (en complimenten) en welke webcare- en monitoringtools je kunt gebruiken. Een erg praktisch boek voor zowel groot- als kleinbedrijf.