Interim Intelligence

Klanten

Advies, analyse, verhalen verzamelen en strategie

Omdat we werken vanuit kennis worden we veel gevraagd om analyses te maken (arbeids)marktanalyses, doelgroep analyses, branche analyses). Maar ook het verzamelen van verhalen van medewerkers, adviesstukken over online marketing en het schrijven van een werkbare strategie hebben we veel mogen doen de afgelopen jaren.

Klanten: GZH, Pantein, Hogeschool van Amsterdam (opleiding SPV), RAI Amsterdam, ISBW, ISES, InTraffic, Nieuwsgierig Aapje, Erdtsieck & Van Loon, DWA, Wiertz Personeelsdiensten, Vandaagopstap.nl, Van Pelt Management, ArboNed

Content creatie

We delen zelf veel kennis via sociale media en blogs. Ook voor onze klanten leveren we content voor sociale media of in de vorm van artikelen en White papers. Daarnaast schrijven we brochures en flyers, leveren input voor boeken en programma’s en helpen bij het opstellen van webteksten. Soms is het een éénmalige opdracht, maar bij veel klanten leveren we wekelijks of maandelijks content aan die zij gebruiken in hun media uitingen.

Klanten: P&O Actueel, Flexmarkt, Totaljobs, NOS radio, Mobillion, Skipr, HR Zorg en Welzijn, Lectric, Feedbek, FCB, Base One, ISBW, NuWerk, ZorgHR, Inostix, Content uitzendbureau, Hays

Online communities

Online communities spelen een steeds belangrijkere rol binnen organisaties, tussen organisaties, tussen organisaties en klanten of potentiële werknemers, tussen professionals en rondom specifieke thema’s. Maar bij het opzetten en het activeren van een community komt nogal wat kijken. Wij zijn continue bezig onze kennis op dit vlak te vergroten en zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Communitymanagers. Vanuit die expertise helpen we klanten met het opzetten en inrichten van communities en leveren we content voor communities van derden. Daarnaast zijn we permanent communitymanager van ZorgHR en beheren we onze eigen LinkedIn groep Socialmediarecruitment.

Klanten: IZZ,  ZorgHR, Klaverblad, P&O Actueel, Social Recruiting Event

Trainingen, workshops en coaching sociale media voor HR en recruitment

Aangezien mensen de basis vormen van organisaties is het logisch dat we veel werken met HR en recruitmentafdelingen. Het begint immers met het binnen halen van de juiste mensen en daarna is het zaak die mensen te behouden, te motiveren en hun potentieel zo veel mogelijk te benutten. Door onze achtergrond in HR en recruitment hebben we een groot netwerk in deze vakgebieden en hebben we veel workshops, trainingen en coaching sessies gegeven de afgelopen jaren.

Klanten: Flexmen, Content, Adecco Topsecretaries, G4S, Artra, Burdock, FCB, IBLC, Input; studentenvereniging Personeelswetenschappen, Interim zorgnetwerk, Kone, KLM Cargo, OCG, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland, Wereldomroep, Artra, Professionals in Flex, ABU, Toptech, Totaljobs, Parcours, Oudstanding, Springinstituut, A&O Metalektro

Overige workshop, trainingen en inspiratiesessies

Onze trainingen en workshops zijn op maat gemaakt en gaan uit van de vraag van de klant.

Klanten: ISBW, Koninklijke van Gorcum, Nestor, Olympia, Oudstanding, FNV Jong, RAI, Brabant Water, FCB, Avery, Unie Services, FNV Arbeidsmarkt en Opleiding, Vriens Groep, Stichting ondernemers Tilburg, Funktiemediair

Onderwijsinstellingen

We doen veel aan kennisoverdracht en we geloven in opleiden. De afgelopen jaren hebben we dan ook veel gewerkt met en voor onderwijsinstellingen. Werkzaamheden variëren van het geven van workshops aan basisscholen, het geven van colleges en Masterclasses, het begeleiden van studenten, het schrijven van studiemateriaal tot het volledig opzetten van een nieuwe post HBO studie.

Klanten: ISBW, HAN, basis school de Springplank, Lectric, Octho, LOI, Avans, OTIB, Roosevelt Academy, OOM

Arbeidsmarkt, mobiliteit en werkzoekenden

Veel werkzoekenden hebben de kansen die sociale media hen bieden om zich te profileren op de arbeidsmarkt en om verborgen vacatures te vinden nog niet ontdekt. Ook werknemers die al lange tijd binnen 1 organisatie werken weten vaak niet (meer) hoe solliciteren en profileren werkt anno 2013. En soms is het gewoon goed om medewerkers te leren hoe ze zich professioneel kunnen profileren, duidelijk kunnen maken waar hun talenten liggen. Dit bevordert de interne en de externe mobiliteit. We worden dan ook regelmatig ingeschakeld door organisaties, instanties en bureaus om groepen mensen te trainen in de mogelijkheden van sociale technologie in relatie tot de arbeidsmarkt en mobiliteit.

Klanten: UWV, Senter, Talent Plus, Werken voor Werk, FCB, Stichting Mooi, Stichting Jongerenwerk Amsterdam, Oudstanding, ESF 55+, COKB, A&O Metalektro, BOSSR, FemTech, Pagijn, Van Brakel Groep


Wil je meer weten over wat we gedaan hebben bij onze klanten, of wil je eens van één van onze klanten zelf horen hoe zij onze dienstverlening ervaren hebben? Geen probleem, neem contact met ons op.