Interim Intelligence

Social media strategie

Een social media strategie moet medewerkers inzicht geven in het belang en het nut van sociale media. Vaak worden sociale media ingezet voor een specifiek, op zichzelf staand doel. In het ergste geval is het aanwezig zijn op sociale media een doelstelling op zich. Hiermee wordt voorbij gegaan aan het feit dat sociale media slechts een middel zijn om de organisatiedoelstellingen te behalen.

Het effectief inzetten van sociale media begint met een duidelijke strategie. De strategie moet antwoord kunnen geven op de volgende vragen:

  • Waarom moeten we iets met sociale media? (onderzoek en analyse)

  • Hoe pakken we dat aan? (stappenplan en (sub) doelstellingen)

  • Wat gaan we doen op sociale media? (kanalen en content)

De doelstellingen en initiatieven die geformuleerd worden in een social media strategie moeten altijd gerelateerd zijn aan de missie en visie van de organisatie. Het nut van sociale media is op die manier veel makkelijker uit te leggen aan medewerkers, maar ook aan het management en stakeholders.

Hulp nodig bij het bepalen van je social media strategie? Bekijk onze diensten of neem contact op.